Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο ESPA 2014-2020

iSea

Η iSea είναι μια Περιβαλλοντική Οργάνωση η οποία  απαρτίζεται από επιστημονικό προσωπικό που σχετίζεται κατά κύριο λόγο με επιστήμες θαλάσσης, και ιδρύθηκε το 2016 στην Θεσσαλονίκη.

Από το 2017 αποτελεί μέλος της ως Ιχθυολόγος, ο εκπαιδευτής μας Φίλιππος Μαράκης.

Κύριος στόχος της iSea είναι η προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων της Ελλάδας, καθώς και της χλωρίδας και πανίδας που διαβιούν σε αυτά, μέσα από την έρευνα, την ευαισθητοποίηση και τη προώθηση πολιτικών προστασίας.

Το καταδυτικό μας κέντρο και η iSea, είναι σύμμαχοι σε πρωτοβουλίες για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών προκλήσεων μέσα από δράσεις, ομιλίες και διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Περισσότερα για την iSea μπορείτε να δείτε εδώ www.isea.com.gr