Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο ESPA 2014-2020

Heraklion ECO voice

Το “Heraklion ECO voice” είναι μια ομάδα αστικής οικολογίας της πόλης του Ηρακλείου. Η Αστική Οικολογία είναι η μελέτη των οικοσυστημάτων που συμπεριλαμβάνουν ανθρώπους που κατοικούν σε πόλεις και σε αστικοποιημένα φυσικά τοπία.

Ως επιστημονικό αντικείμενο στοχεύει στο να κατανοήσει πώς μπορούν να συμβιώνουν ανθρώπινες πρακτικές και οικολογικές ευαισθησίες μέσα σε ένα ανθρωποκεντρικό βιοσύστημα.

Το Heraklion ECO voice ενεργά και συχνά, προσπαθεί μέσα από δράσεις, ομιλίες κ.α. να επιτύχει την ευαισθητοποίηση των πολιτών του αστικού κέντρου να αναπτύξουν μια πιο οικολογική συνείδηση.

Το Heraklion ECO voice στηρίζει τη προσπάθεια μας για καθαρότερες θάλασσες, καθαρότερες ακτές, απαλλαγμένες από σκουπίδια και πλαστικά και στέκεται δίπλα μας σε κάθε περιβαλλοντική μας ανησυχία, ξεκινώντας από κοινού δράσεις που θα πραγματοποιούνται κατά καιρούς.